22:38

1402/12/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: ۵قلو
چهارمین نوزاد از 5 قلوهای زوج لنگرودی امروز جان باخت.   به گزارش رانکوه نیوز؛  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان امروز گفت : یک نوزاد پسر و 3 نوزاد دختر از 5 قلوهای زوج جوان لنگرودی در 2 روز گذشته به علت نارسایی ناشی از زایمان زودرس جان

اخبار مهم