16:58

1402/12/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: یون ها عاشق می شوند
سید عباس موسوی  رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی املش در گفتگو با رانکوه نیوز خبر با اعلام این خبر گفت: نمایش یون هاعاشق می شوند ازشهرستان املش به بخش حرفه ای جشنواره سراسری تاتر خانگی نور موضعی(برق صحنه گردان زندگی) از بین ۴۰ اثر ارسالی و بعد از

اخبار مهم