10:34

1402/12/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: یزدان شعبانی
در حال حاضر از جمعیت دستکم ۴۱۸ هزارنفری مشمول گیلان جهت عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، ۱۰۲ هزار نفر عضو هستند که همه باید جهت پوشش حداکثری چتر بیمه روستائیان تلاش کنند.

اخبار مهم