05:08

1403/01/28

آرشیو
اخبار دسته بندی: گیله‌مردی
به گزارش رانکوه نیوز، سنت کشتی گرفتن و پهلوانی در همه سرزمین‌های حوزه فرهنگ ایرانی پیشینه‌ای کهن دارد و امروزه هر استانی بنا به شرایط فرهنگی و جغرافیایی خود آن را حفظ کرده است. یکی از کشتی‌های پرطرفدار در خطه شمال ایران «گیله مردی» است؛ ورزشی که کنشگران آن

اخبار مهم