18:03

1403/02/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: گیلان مطهر
به گزارش خبرنگارصبح رانکوه صبح امروز  نیای محمدی رییس بانک کشاورزی املش از طرح گیلان مطهر در ایستگاه میدان شهدای  املش  بازدید کردند.      

اخبار مهم