04:37

1402/07/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: گیاهان ارووی
به گزارش رانکوه نیوز؛ گیاهان دارویی یکی از تولیدات مهم گیلان در کنار محصولات کشاورزی است که کشت این محصول برآورد اقتصادی بسیاری برای استان دارد. تولید گیاهان دارویی به نوعی ثروتی نهفته در استان است که توجه و حمایت بیشتری را می طلبد. ۱۵۰ نوع گیاه دارویی در

اخبار مهم