18:05

1403/02/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: گورج
مدیر جهاد کشاورزی املش گفت: برای اجرای پروژه آبیاری تحت فشار قطره ای 1213هکتار از باغات فندق شهرستان املش به 132 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.   مسعود امیربنده ای در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه اظهار داشت: : کار مطالعاتی آبیاری تحت فشار قطره ای 1213 هکتار از باغات فندق

اخبار مهم