10:36

1402/09/17

آرشیو
اخبار دسته بندی: گندم و جو
در ۲۴۰۰هکتار از اراضی کشاورزی مناطق کوهستانی املش جو و گندم کشت شده است
مدیر جهاد کشاورزی املش در گفتگو با خبرگار رانکوه نیوز، گفت: کشت پاییزی گندم و جو در ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی مناطق ییلاقی این شهرستان آغاز شد. صفری گفت: از این مقدار سطح زیر کشت در هزار هکتار گندم و هزار و ۴۰۰ هکتار

اخبار مهم