10:19

1403/02/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: گروه کوهنوردی
روز گذشته گروه کوهنوردی ناتشکوه شهرستان املش در یک برنامه مشترک با باشگاه کوهنوردی رعد رامسر تحت عنوان گلگشت عمومی به منطقه پونسی جنگل نوردی کردند به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ روز گذشته گروه کوهنوردی ناتشکوه شهرستان املش در یک برنامه مشترک با باشگاه کوهنوردی رعد رامسر تحت عنوان گلگشت
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه هیئت کوهنوردی شهرستان لنگرود با کوه نوردان فومن به قله توریشوم ماسوله صعود کردند.     ارتفاع قله 2700 متر حرکت از پای کوه  صبح 7:20 رسیدن به قله ساعت 13 تعداد افراد 18 نفر تمامی نفرات موفق به صعود شدند. حرکت از قله

اخبار مهم