08:51

1402/09/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: گروه صنعتي شجاعان
مديرعامل جوان گروه صنعتي شجاعان رانکوه از آغاز بهره برداري از این مجموعه در پايان سال 95 خبر داد.   مهندس اميرشعباني مقدم کارآفرين و سرمايه گذار غير بومي شهر املش  مصاحبه با خبرنگارصبح رانکوه اظهار داشت: با استعانت از خداي متعال،فعاليت هاي ساخت و ساز شرکت بدون اخذ

اخبار مهم