11:13

1402/07/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: گردشگری خوراک
نزدیک به ۴۰۰ غذای محلی در گیلان شناسایی شده‌ است که ۳۰ غذا در فهرست ملی کشور به ثبت رسیده و ۲۰ خوراک در مرحله ثبت قرار دارند.

اخبار مهم