09:19

1402/07/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: گرامیداشت مرحوم” دکتر حسین زاده “
به گزارش رانکوه نیوز؛ دکتر صادق محبوبی رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان رودسر با اعلام ا ین خبر گفت: در بخش بانوان : 1- مهناز ابوالقاسمی(ماما). 2- نسترن یاسورعینی (ماما). 3- معصومه اقبالی (ماما) در بخش آقایان: 1- دکتر حسن کمیلی(دندانپزشک). 2- دکتر صادق محبوبی(پزشک). 3- دکتر علیرضا

اخبار مهم