04:50

1403/04/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: گاهنامة
اختصاصی/  مسئول و مجری کانون ادبی ادبستان لنگرود از انتشار گاهنامه ادبی ادبستان خبر داد.   عباس رسولی املشی در گفتگو با خبرنگار صبح رانکوه اظهار داشت: کانون ادبی« ادبستان» کتابخانة عمومی شمس لنگرودی درنظر دارد اقدام به انتشار گاهنامة ادبی ( معرفی و نمونه آثار شاعران و نویسندگان عضو

اخبار مهم