03:25

1401/11/14

آرشیو
اخبار دسته بندی: گالشکلام
صبح امروز معاون معاون معاون برنامه ریزی و امور عمرانی  فرمانداری شهرستان لنگرود به همراه بخشدار مرکزی لنگرود از محل احداث احداث سد خاکی در گالشکلام بازدید کرد.       به گزارش خبرنگار صبح رانکوه فرامرز مصطفوی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان لنگرود به همراه
مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران از روند اجرایی ساخت سد لاستیکی گالشکلام شهرستان لنگرود بارد کرد.     به گزارش خبرنگار صبح رانکوه؛  صبح امروز مهندس محمد حاج رسولی ها مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع

اخبار مهم