05:59

1403/02/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: کیما علیزاده
روزنامه معین چاپ استان گیلان در شماره دوشنبه 12 تیرماه، مطلبی در قسمت سرمقاله با عنوان او کیمیاست! به قلم صاحب مقصودی در ارتباط با کسب مدال توسط کیمیا علیزاده بانوی تکواندو کار در مسابقات جهانی منتشر کرده است.     کیمیا علیزاده به عنوان آخرین تکواندو کار ایران

اخبار مهم