15:15

1402/07/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: کیفیت آب
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز پیرو اظهارات غیر کارشناسی و غیر مسئولانه یکی از اعضاء شورای شهر املش، دکتر نوربخش مدیر آبفای شهرستان املش طی پیامی ضمن تبریک به مناسبت دهه فجر به شائبه های موجود پاسخ دادند. وی با بیان اینکه شهر املش دارای یکی از کیفی و

اخبار مهم