09:37

1402/07/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: کُلفَت ها
به گزارش رانکوه نیوز، ژان نمایش نویس و شاعر …نبود! کودکی بود واگذار شده به خانواده دیگر ؛ و خیابان گرد!( ولگرد!) با تعبیری خرده مجرم! ؛ زاده ۱۹۱۰- که در ۱۹۸۶ کالبدش این جهان را بدرود می گوید. او محصول و تراوشی از جامعه اشرافی و توام با
به گزارش رانکوه نیوز، مهندس محمد ذکری عضو شورای شهر املش در سومین روز اجرای تئاتر کُلفَت ها ، به تماشای نمایش صفا صوفی سیاوش نشست و ضمن حمایت از اعضای گروه نمایش ، اظهار داشت : انتخاب چنین موضوعات نمایشی و حمایت از آن می تواند گامی موثر

اخبار مهم