07:02

1402/12/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: کوه نوردان فومن
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه هیئت کوهنوردی شهرستان لنگرود با کوه نوردان فومن به قله توریشوم ماسوله صعود کردند.     ارتفاع قله 2700 متر حرکت از پای کوه  صبح 7:20 رسیدن به قله ساعت 13 تعداد افراد 18 نفر تمامی نفرات موفق به صعود شدند. حرکت از قله

اخبار مهم