14:33

1402/07/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: کوه رنگ
محمد رنجبر در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیور افزود:در حال حاضر از سوی عوامل شرکت نفت  تلاش برای راه اندازی جایگاه پمپ بنزین شفوی املش نیز ادامه داشت که این جایگاه نیز هم اکنون فعالیت خودرا آغاز نموده است. وی خاطر نشان کرد :هیچگونه کمبود سوخت در سطح شهرستان

اخبار مهم