05:20

1403/04/28

آرشیو
اخبار دسته بندی: کوروش بالادست
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز د؛کوروش بالادست در افتتاح جایگاه سوخت امل  با بیان اینکه این جایگاه حدود3/5سال بدلیل مسایل حقوقی تعطیل شده بود افزود:خوشبختانه با پیگیری های مسئولین شهرستان واستان امروز شاهد راه اندازی آن هستیم. وی با اشاره به اینکه استان گیلان در زمینه کیفیت واستاندارد سازی

اخبار مهم