05:32

1403/04/28

آرشیو
اخبار دسته بندی: کمیسیون های تخصصی
سخنگوی فراکسیون مستقلین می‌گوید: تغییرات کم ترکیب هیأت رئیسه سال دوم نسبت به سال نخست مجلس از اهداف فراکسیون مستقلین بود که نتیجه داد.       به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه، انتخابات هیأت رئیسه مجلس نتوانست نظر هر سه فراکسیون سیاسی پارلمان را تأمین کند اما

اخبار مهم