15:55

1403/01/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: کمیسیون مغایرت های طرح هادی
جلسه رسیدگی به پرونده های متقاضیان کمیسیون مغایرت های طرح هادی لنگرود برگزار شد         به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، جلسه رسیدگی به پرونده های متقاضیان کمیسیون مغایرت های طرح هادی بنیاد مسکن شهرستان لنگرود به ریاست جناب آقای فرامرز مصطفوی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی

اخبار مهم