05:37

1403/05/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: براساس قانون مصوب مجلس، دولت باید از ابتدای مهر ماه افزایش حقوق را اعمال کند و دولت قول داده است که افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال شود و معوقات مهر و آبان ماه هم پرداخت شود.

اخبار مهم