19:43

1403/01/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: کمیته بازاریاب
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛انجمن علمی مدیریت ورزشی گیلان حدود دو پیش تاسیس و زیر نظر انجمن علمی مدیریت ورزشی کشور به ریاست دکتر محمود گودرزی وزیر پیشین ورزش و جوانان به فعالیت خود ادامه می دهد. انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران به منظور گسترش و اشاعه فرهنگ ورزش

اخبار مهم