12:33

1403/02/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: کمیته آب زراعی
جلسه کمیته آب زراعی شهرستان لنگرود به ریاست جناب آقای فرامرز مصطفوی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری لنگرود برگزار شد. ? شهرستان لنگرود ۹۱۰۰ هکتار شالیزار دارد.

اخبار مهم