06:27

1403/01/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: کمیته‌های هماهنگی اشتغال
دبیر کارگروه اشتغال شهرستان املش از پرداخت35 میلیارد و پانصد میلیون تومان تسهیلات اشتغالزا در این شهرستان خبر داد

اخبار مهم