04:05

1402/01/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: کلینیک فیزیوتراپی
رئیس بیمارستان نیکوکار گفت: با ۲۱۰میلیون تومان اعتبار کلینیک فیزیوتراپی بیمارستان نیکوکار املش راه اندازی شد.

اخبار مهم