21:25

1403/01/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: کلینیک فیزیوتراپی
رئیس بیمارستان نیکوکار گفت: با ۲۱۰میلیون تومان اعتبار کلینیک فیزیوتراپی بیمارستان نیکوکار املش راه اندازی شد.

اخبار مهم