20:25

1403/01/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: کلینیک تخصصی
رئیس بیمارستان نیکوکار املش گفت: تعداد مراجعه کنندگان به کلینیک تخصصی بیمارستان نیکوکار املش ۳۸درصد افزایش یافته است.

اخبار مهم