04:24

1403/01/28

آرشیو
اخبار دسته بندی: کلینیک تخصصی فیزیوتراپی
به همت خانواده خیر مرحوم، مهندس حسین منصوبی، کلینیک تخصصی فیزیوتراپی بیمارستان نیکوکار شهرستان املش افتتاح شد‌

اخبار مهم