09:54

1403/02/30

آرشیو
اخبار دسته بندی: کلاس های هنری
رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان املش گفت: درتابستان امسال بیش از1000 نفر درکلاسهای آموزشی وفرهنگی کانونهای فرهنگی وهنری مساجد و آموزشگاههای هنری آزاد شرکت دارند.   سیدعباس موسوی در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه اظهار داشت:  بیش از 1000 نفر از نوجوانان وجوانان در 30 کانون فرهنگی وهنری مساجدشهری وروستایی

اخبار مهم