05:34

1402/06/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: کشف موادمخدر
سرهنگ “باقر رجبي ويسرودي” در گفت‌وگو با خبرنگار رانکوه نیوز با بيان اينكه مواد مخدر نه تنها نابودگر زندگي فرد معتاد است بلكه در زندگي خانواده و اطرافيان او نيز تأثير مخربي دارد اظهار داشت: پليس در راستاي نجات جامعه از مواد افيوني از هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد.

اخبار مهم