04:33

1403/04/28

آرشیو
اخبار دسته بندی: کشت صنعت نوبر
‍‍ روز گذشته  رئيس سازمان چاي كشور از طرح توسعه مجتمع كشت و صنعت چاي نوبر بازدید کرد   به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ شركت چاي نوبر در راستاي شعار اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل با نگاه به توانمنديهاي منطقه در راستاي ايجاد اشتغال ،توسعه صادرات غير نفتي و

اخبار مهم