15:01

1403/04/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: کشتی گیر سنگین وزن
امیررضا معصومی کشتی گیر سنگین وزن کشورمان در شرایطی که از حریف مغولستانی خود پیش بود، در 2 ثانیه مانده به پایان رقابت، پیروزی را از دست داد.

اخبار مهم