16:48

1403/04/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: کرونا ویروس
در آخرین نقشه رنگ بندی کرونایی،املش از وضعیت آبی خارج شد و به رنگ زرد درآمد
کتر علوی در جلسه ستاد مقابله با ویروس منحوس کرونا بابیان اینکه برای اینکه بتوانیم وضعیت شهرستان املش را به وضعیت خوب برگردانیم نیازمند سعی و تلاش همه ما است افزود:هرچقدر بتوانیم ماسک زدن و رعایت پروتکل های اجتماعی را بیشتر کنیم زودتر به وضعیت مطلوب خواهیم رسید.وی درادامه
به گزارشرانکوه نیوز؛ ؛ فرماندار شهرستان املش در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت: تا کنون در چهار مرکز واکسناسیون در شهرستان املش بیش از ۱٠ هزار دوز واکسن کرونا به شهروندان شهرستان املش تزریق شده است محمد رنجبر با اشاره به عادی انگاری مردم در پرهیز از دورهمی افزود:
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، فرماندار املش ضمن تشکر از مدافعان سلامت و مشارکت و همراهی مردم با ستادپیشگیری و مقابله با ویروس کرونای شهرستان گفت: طبق مصوبه ستاد مبارزه با کرونا برخی محدودیت ها و تعطیلی ها تا زمان مقرر ادامه خواهد داشت لذا از مسئولین خواست نهایت

اخبار مهم