15:26

1403/04/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: کتاب عمو چانچویی
« عمو چانچویی» اثری از عباس رسولی املشی منتشر شد.     به گزارش خبرنگارصبح رانکوه بررسی ویژگی ها و عناصر داستان در داستان های علی عمو ( اوّلین داستان نویس گیلان و پیشگام در داستان نویسی معاصر ) اثری از عباس رسولی املشی در چهار فصل منتشر شد.

اخبار مهم