05:41

1403/04/28

آرشیو
اخبار دسته بندی: کتابخانه عمومی شمس لنگرودی
اختصاصی/ مسئول و مجری کانون ادبی ادبستان لنگرود از برگزاری نهمین نشست این کانکون در کتابخانه عمومی شمس لنگرود خبر داد.       عباس رسولی املشی در گفتگو با خبرنگار صبح رانکوه؛ ظهار داشت؛ این نشست در روز یکشنبه هفدهم بهمن ماه نودو پنج ساعت ۱۵/۳۰ عصر در
اختصاصی/ هفتمین نشست کانون ادبی ادبستان در کتابخانه عمومی شمس لنگرودی برگزارمی گردد.           به گزارش خبرنگار صبح رانکوه کتابخانه عمومی شمس لنگرودی برگزار می کند: هفتمین نشست کانون ادبی ادبستان مسئول و مجری کانون : عباس رسولی املشی شامل برنامه های : 1 –

اخبار مهم