کانون خدمت رسانی اشکور - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
انگیزه ایجاد کانون خدمت رسانی اشکور بزرگ / قسمت اول ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

انگیزه ایجاد کانون خدمت رسانی اشکور بزرگ / قسمت اول

دکتر محمد فنایی اشکوری  عضو هیات علمی دانشگاه حوزه، مدرس فلسفه غرب در موسسه امام خمینی(ره) و کل دانشگاههای دنیا در جلسات وسیمنار های داخل و خارج از کشور از جمله ایتالیا و دهلی نو در حال تدریس می باشندمطالب  زیر  سخنرانی  وی در جلسه هسته کانون خدمت رسانی اشکور بزرگ در شهر مقدس قم […]