04:50

1403/02/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: کانون ادبستان
اختصاصی/ مسئول و مجری کانون ادبی ادبستان  لنگرود از برگزاری هشتمین نشست این کانکون در کتابخانه عمومی شمس لنگرود خبر داد.   عباس رسولی املشی در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه؛ ظهار داشت؛  این نشست در روز یکشنبه  دوازدهم دی ماه نودو پنج ساعت 15/30 عصر در سالن اجتماعات کتابخانه

اخبار مهم