06:02

1403/01/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: کانال های آب کشاورزی
به گزارش رانکوه نیوز، محمد رنجبر نیاول در این جلسه اظهار داشت:ساماندهی سردهنه های آب کشاورزی باید در دستور کار مسئوولان دست اندر کار این حوزه قرار بگیرد تا کشاورزان در فصل کشاورزی دچار مشکل نشوند. وی با تأکید بر این نکته که باید آب منطقه ای هرسال حداقل

اخبار مهم