22:46

1402/06/30

آرشیو
اخبار دسته بندی: کانال بتنی املش
مدیرجهاد کشاورزی املش گفت:بیش از هفت کیلومتر از انهار کشاورزی در شش روستای شهرستان املش بتنی می شود. مسعود امیربنده ای در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه اظهار داشت:  بتنی کردن 7200 متر از انهار 420 هکتار از اراضی کشاورزی در روستاهای لاتسرا، سفیداربن، اشکرمیدان، پیش بیجار، مشکله و چهارده

اخبار مهم