06:17

1403/04/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: کالابرگ معیشتی
به گزارش رانکوه نیوز، محمدرضا احمدی با اشاره به تصویب طرح کمک به معیشت مردم، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی برنامه ریزی تا ۶۰ میلیون خانوار ایرانی کالا برگ یا کارت الکترونیکی در مبالغ ۶۰۰، ۸۰۰ و یک میلیون تومانی خرید مایحتاج معیشتی دریافت کنند. وی با

اخبار مهم