20:22

1403/01/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: کاشف السلطنه
کشاورزان شمال در آغاز از کشت چاي استقبال نکردند. ولی بازرگانان کماکان به وارد کردن چاي از هندوستان و سيلان ادامه دادند. ليکن هنگامی که که بر اثر مساعي کاشف‌السلطنه، پي بردند که بوته چاي حدود ۹۰ تا ۱۰۰ سال عمر مي‌کند و سالي چند بار محصول مي‌دهد کم‌کم
به  گزارش صبح رانکوه، لاهیجان یکی از قدیمی ترین و زیباترین شهرهای استان گیلان است که قرن ها مقر حکومت سادات کیایی بود. این شهر به شهر چای ، اشتهار دارد ؛ زیرا چای کاری در ایران برای نخستین بار به همت حاج محمد میرزا کاشف السلطنه چای کار

اخبار مهم