21:21

1403/01/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: کاشت
عمليات كاشت انواع گل های فصلی توسط شهرداری شلمان به اجرا درآمد.   به گزارش خبرنگار صبح رانکوه ، با هدف ایجاد چشم اندازی زیبا از معابر منطقه عملیات کاشت گلهای فصلی در سطح معابر ، بلوارها ،پارکها ، میادین توسط شهرداری شلمان انجام شد.

اخبار مهم