15:36

1403/04/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: کار آفرینی
به گزارش رانکوه نیوز به نقل از  ۸دی، گل گاو زبان از گیاهان دارویی بسیار مهمی است که دارای خواص درمانی فراوانی می باشد. از گذشته تا کنون ایرانی ها به خواص گل گاو زبان آشنا هستند و برای بهره بردن از خواص درمانی این گیاه گل ها و برگ های گل گاو

اخبار مهم