05:42

1403/04/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: کارگروه اشتغال سرمایه گذاری واشتغال
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، علیرضا نصرتی در جلسه کارگروه اشتغال سرمایه گذاری واشتغال با بیان اینکه رصد اشتغال در شهرستان بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد افزود:50درصد ظرفیت اشتغالزایی تحقق پیدا کرده است وانشاا….با پیگیری های دستگاههای اجرایی این امر تحقق پیدا کند. وی درادامه

اخبار مهم