19:28

1403/01/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: کارگاه تولیدی
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛  روز یکشنبه مورخ1400/12/01 ابراهیم طاهریان راد رییس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان املش از کارگاه تولیدی لباس محلی متقاضی طرح پشتیبان مشاغل خانگی بازدید بعمل آورد. طاهریان راد در این بازدید گفت : مشاغل خانگی فرصتی است که چند مزیت را

اخبار مهم