22:26

1402/06/30

آرشیو
اخبار دسته بندی: کارخنجات چای
سازمان چای کشور تاکنون با 65 کارخانه چای سازی گیلان و مازندران برای خرید برگ سبز چای قرارداد منعقد کرد.   به گزارش رانکوه نیوز؛  معاون بهبود تولیدات سازمان چای کشور امروز گفت : تاکنون 65 کارخانه چای سازی گیلان و مازندران با سازمان چای برای خرید برگ سبز

اخبار مهم