12:25

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: چین بهاره
رئیس سازمان چای کشور گفت: بیش از ۵۱ هزار تن برگ سبز چای از آغاز چین بهاره تاکنون از باغ‌های گیلان و مازندران برداشت شده است

اخبار مهم