19:29

1402/07/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: چهار خطه جاده املش رانکوه
به گزارش رانکوه نیوز حجت الاسلام صفری افزود:برای تکمیل پروژه چهارخطه کردن راه ارتباطی املش به رانکوه درمجموع۲۷میلیاردتومان برآوردشده که پیش بینی می شودبااین چهارمیلیاردتومان ۷۰۰مترازمسیررانکوه به املش بازگشایی وتعریض شودوباقیمانده کارپس ازتامین اعتبارلازم ازمحل اعتبارات وزارت راه وشهرسازی اجرایی وتکمیل شود. نماینده مردم املش و رودسر تصریح کرد:

اخبار مهم