02:21

1403/03/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: چهاردهمین نشست
مسئول و مجری کانون : عباس رسولی املشی از برگزاری  چهاردهمین نشست کانون ادبی ادبستان ( گرامی داشت روز قلم ) خبرداد.     عباس رسولی املشی در گفتگو با خبرنگار صبح رانکوه؛ اظهار داشت؛ این نشست یکشنبه هیجدهم  تیرماه ماه نودو شش در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی شمس

اخبار مهم